Name Meanings Gender Origin
Wael seeking shelter Boy Arabic
Wahbi gift Boy Arabic
Wail seeking shelter Boy Arabic
Walid son Boy Arabic
Wafa faithfulness Girl Arabic
Wardah Rose Girl Arabic
Waseemah Beautiful Girl Arabic